Sunday, October 13, 2019

Efendimiz’in Uyuma Adabı.

By , in Islamiyet on . Tagged width: , ,

Hz. Peygamber (sav) devamlı abdestli olduğu gibi, uykuya çekilirken de abdestsiz yatmazdı.
Nitekim İbn-i Ömer’den rivayetle şöyle buyurmuştur:
Bir kimse abdestli olarak yatarsa, geceyi bir rahmet meleği ile geçirir.
O kişi uyanır uyanmaz melek;

”Allah ‘ım! Falan kulunu bağışla, çünkü o geceyi abdestli geçirdi, diye dua eder.”  (İbn Hibban)


Bera bin Azib ‘den (ra) rivayetle Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:
“Yatağına girdiğin zaman, namaz için olduğu gibi abdest al,  sonra sağ tarafına uzan ve şöyle de:
‘Allah’ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana döndürdüm.
İşimi sana teslim ettim. Sırtımı sana dayadım, seni saydığım için. Senden başka sığınacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberlerine iman ettim.’

Bunu der de o gece ölürsen, Müslüman olarak ölürsün. Son sözün bunlar olsun.”
(Buharı, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi)
Hz. Âişe (r.a.) validemiz şöyle anlatmıştır:
”Hz. Peygamber (sav) yatağına girdiği zaman,
 muavvizeteyn’i (Felak ve Nas Sureleri) ve
(İhlas Suresi) okur ellerine üfleyip, ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi. ”

(Buharı, Müslim, İmam Malik, Tirmizi)

Hz. Peygamber (sav)’in uyku alışkanlığı şöyleydi:
Yatsı namazının ilk vakti girer girmez namazı kılar, sonra bu duaları okur ve istirahata çekilerek, daima sağ tarafına yatar ve sağ elini yanağının altına koyarak uyurdu.
Gece yarısı veya üçte biri geçtikten sonra uyanır, misvağı daima başucunda durur, kalkınca önce dişini misvaklar, sonra abdest alır ve ibadetle meşgul olurdu.

(Tirmizi)