Akdeniz i Amerika ya dar ettigimiz gunler…..

Akdeniz’i Amerika’ya dar ettiğimiz günler…..Hemen her Amerikalı, Birleşik Devletler’in 1800’lerin başlarında “Berberi korsanları”yla savaşa girdiğini ve bu savaşın Deniz Kuvvetleri marşında yad edildiğini bilir. Robert J. Allison “Memâlik-i Müctemi’a-i Amerika Devleti”. Read more »