Kronolojik Sırayla Mustafa Kemal Ataturkun Hayatı

ATATÜRK’ ÜN KRONOLOJİSİ 1881 – 1908 19 Mayıs 1881 – Mustafa’nın Selanik’te doğuşu. 1893 – Mustafa’nın Selanik Askeri Rüştiyesi’ne yazılması ve öğretmeni Mustafa Efendi’nin kendisine “Kemal” adını takması. Read more »