Türkiye’nin alanlarında en başarılı sayılan doktorlarını, yine aynı uzmanlığa sahip doktorlar seçti.

http://www.maranki.nl Türkiye’nin alanlarında en başarılı sayılan doktorlarını, yine aynı uzmanlığa sahip doktorlar seçti. Ankete 20 ilden 467 hekim katıldı. Toplam 32 branşın en iyi isimlerini oylayan uzmanlar, hizmetleriyle öne çıkmış beş hastaneyi de belirledi Toplum hekimliği Organize edilmiş toplum çalışmaları sonucunda çevre sağlığı koşullarını düzelterek bireylere sağlık bilgisi veren, bulaşıcı hastalıkları önleyerek hastalıkların erken tanı ve koruyucu tedavisini sağlayan, sağlık örgütleri kurarak toplumsal çalışmaları her bireyin sağlığını sürdürecek bir yaşam düzeyini sağlayacak biçimde geliştiren, hastalıklardan korunmayı, yaşamın uzatılmasını, beden ve

Continue Reading

Site Footer