Sunday, May 31, 2020

Osmanlı Sultanlarının Padisahlarinin Kabirleri Mezarlari

osmanli_mezarlari.JPG1- I. Osman Gazi Hân: Bursa’da Osman Gazi Türbesi’nde.

2- Orhan Gazi Hân: Bursa’da Orhan Gazi Türbesi’nde.

3- I. Murad Hân: Bursa, Çekirge’de.

4- I. Bayezid Hân: Bursa’da Bayezid Hân Türbesi’nde.

5- I. Mehmed Hân: Bursa Yeşil Türbe’de.

6- II. Murad Hân: Bursa, Muradiye semtinde.

7- II. Mehmed Hân: Fatih’te, Fatih Camii bahçesindeki türbesinde.

8- I. Selim Hân: Yavuz Selim Camii bahçesindeki türbesinde.

9- II. Bayezid Hân: Beyazıt’ta Bayezid Camii bahçesindeki türbesinde.

10- I. Süleyman Hân: Süleymaniye Camii bahçesindeki türbesinde.

11- II. Selim Hân: Ayasofya Camii ön bahçesindeki türbesinde.

12- III. Murad Hân: Ayasofya Camii ön bahçesindeki türbesinde.

13- III. Mehmed Hân: Ayasofya Camii bahçesindeki türbesinde.

14- I. Ahmed Hân: Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde.

15- I. Mustafa Hân: Ayasofya Camii önündeki türbesinde.

16- II. Osman Hân: Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde.

17- IV. Murad Hân: Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde.

18- İbrâhim Hân: Ayasofya Camii bitişiğindeki türbesinde.

19- IV. Mehmed Hân: Yeni Camii arkasında Turhan Valide Sultân Türbesinde

20- II. Süleyman Hân: Süleymaniye Camii bahçesindeki Kanunî Türbesi’nde.

21- II. Ahmed Hân: Süleymaniye Camii bahçesindeki Kanuni Türbesi’nde.

22- II. Mustafa Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi’nde.

23- III. Ahmed Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi’nde.

24- I. Mahmud Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi’nde.

25- III. Osman Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi’nde.

26- III. Mustafa Hân: Lâleli Camii önündeki türbesinde.

27- I. Abdülhamid Hân: Bahçekapı’da Hamidiye Türbesi’nde.

28- III. Selim Hân: Lâleli Camii önündeki türbesinde.

29- IV. Mustafa Hân: Bahçekapı’da Hamidiye Türbesi’nde.

30- II. Mahmud Hân: Çemberlitaş’taki kendi türbesinde.

31- I. Abdülmecid Hân: Yavuz Selim Camii bahçesindeki türbesinde.

32- I. Abdülaziz Hân: Çemberllitaş’taki Sultan II. Mahmud Hân Türbesi’nde.

33- V. Murad Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi’nde.

34- II. Abdülhamid Hân: Çemberlitaş’ta Sultan II. Mahmud Hân Türbesi’nde.

35- Reşat Hân: Eyüp’te Sultan Reşad Hân Türbesi’nde.

36- Vahidettin Hân: Şam’da Sultan Selim Camii kabristanındadır.