Wednesday, May 27, 2020

Web sitesi olmayan şirketler ve yöneticilere hapis cezası

2012 yılının Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu(TTK), devrim niteliğinde düzenlemeleri de beraberinde getirecek. Bu düzenlemelerden biri de web sitesi olmayan şirketlerle ilgili… Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte web sayfası olmayan şirket yöneticileri hapis cezalarıyla karşılaşacak. Türkiye yazılım sektörünün önemli oyuncularından ve eski bir IBM yöneticisi olan LOGO’nun CEO’su Ali Güven ile yeni kanunun özellikle bilgi teknolojileri alanında ne gibi yenilikleri ve yaptırımları beraberinde getirdiğini konuştuk.

Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) 2012 Temmuz’da yürürlüğe girecek. Şirketler, özellikle bilgi teknolojileri alanında bu kanunla birlikte hangi yükümlülükleri yerine getirmek durumunda kalacak?

Yeni Türk Ticaret Kanunu, işletmelerimiz için kurumsallaşma, şeffaflaşma ve çağın gerektirdiği finansal denetim uygulamalarını hayata geçiren önemli bir değişimi gündeme getirmektedir. Bu kanun sayesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) uygun finansal tablo hazırlanması; Uluslararası Denetim Standartları’na uygun bağımsız denetim; kurumsal yönetimin gerekliliği olan iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi gibi konularda uygulanan birçok uluslararası standart, Türk Standartları olarak yürürlüğe girmekte ve genel anlamda arzu edilen değişimi, deyim yerindeyse, zorunlu hale dönüştürmektedir.

Selim ÖZTÜRK’ün röportajı
Kanun, tüm sermaye şirketlerine (anonim, limited) internet sitesi kurmayı zorunlu hale getiriyor. Başka bir ifadeyle şirketçe yapılması gereken tüm ilanlar, finansal tablolar, denetleme raporları başta olmak üzere ticari sır niteliği taşıyan bilgiler hariç; halka açık şirketlerde ise hissedarların bilmesi gereken tüm bilgilerin ilgili internet sitesi üzerinden güncel bir şekilde yayınlanması yükümlülüğü hükme bağlandı.
http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/17763176.asp?gid=381

Önerilen makaleler