Wednesday, June 26, 2019

Web Tasarim Kodlari – Html Kodlar – Siteniz icin Javascript Kodlari

By , in Html Java Kod on . Tagged width: , , , ,

Google Ana sayfasina ekleme

PHP Kodu:
<form action=”http://www.google.com/search” method=”get” onSubmit=”Gsitesearch(this)”>
<div align=”right”><span>Aramak İstediğiniz Kelime(ler) </span>
<input name=”q” type=”hidden” />
<input name=”qfront” type=”text” style=”width: 120px” />
<input name=”” type=”submit” value=”  Ara  ” />
</div>
</form>

Textarea yı buton ile kopyala

PHP Kodu:
<html>
<head>
<title>Kopyalama Kodu</title>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>
<script language=”Javascript”>
<!–
function Kopya0(){

var inpMetin = document.formtext.metin.value;

if(inpMetin.length>0)
{
Copied = document.formtext.metin.createTextRange();
Copied.execCommand(“Copy”);
alert(“\nKopyalama tamamlandı , (Ctrl) V ile yapıştırabilirsiniz.”);
}
}

function Kopya1(){

var inpMetin = document.formtext1.metin.value;

if(inpMetin.length>0)
{
Copied = document.formtext1.metin.createTextRange();
Copied.execCommand(“Copy”);
alert(“\nKopyalama tamamlandı , (Ctrl) V ile yapıştırabilirsiniz.”);
}
}

function Kopya2(){

var inpMetin = document.formtext2.metin.value;

if(inpMetin.length>0)
{
Copied = document.formtext2.metin.createTextRange();
Copied.execCommand(“Copy”);
alert(“\nKopyalama tamamlandı , (Ctrl) V ile yapıştırabilirsiniz.”);
}
}

//–>
</script>
</head>
<body>
<div style=”position: absolute; width: 100px; height: 297px; z-index: 1; left: 35px; top: 41px” id=”layer1″>
<form name=formtext><input type=”button” value=”kopyala” onclick=”Kopya0()”>
<textarea type=”text” name=”metin” rows=”3″ cols=”15″>
Buraya istediğinizi yazabilirsiniz. ksabitk@hotmail.com
</textarea>
</form>
<form name=formtext1><input type=”button” value=”kopyala” onclick=”Kopya1()”>
<textarea type=”text” name=”metin” rows=”3″ cols=”15″>
Arzu ettiklerinizi yazabileceğiniz bir başka alan , ksabitk@hotmail.com
</textarea>
</form>
<form name=formtext2><input type=”button” value=”kopyala” onclick=”Kopya2()”>
<textarea type=”text” name=”metin” rows=”3″ cols=”15″>
Bir başka alan daha , ksabitk@hotmail.com
</textarea>
<a href=”mailto:ksabitk@hotmail.com”>ksabitk@hotmail.com</a>
</form>
</div>
<p>Kutuları arttırıp azaltmak mümkün kodları incelemeniz yeterli</p>
</body>
</html>
Değişen resimler

PHP Kodu:
<script language=”JavaScript1.1″>
//Picture Cube slideshow – By Tony Foster III
//Modifications by JK
var specifyimage=new Array() //Your images / resimler
specifyimage[0]=”Buralara resim ekleyin”
specifyimage[1]=”http://www.kralhacker.com/banyo101.jpg
specifyimage[2]=”http://www.kayikcituning.ws.tc/3.JPG
specifyimage[3]=”http://www.kayikcituning.ws.tc/4.JPG
specifyimage[4]=”http://www.kayikcituning.ws.tc/5.JPG
specifyimage[5]=”http://www.kayikcituning.ws.tc/6.JPG
specifyimage[6]=”http://www.kayikcituning.ws.tc/7.JPG
specifyimage[7]=”http://www.kayikcituning.ws.tc/8.JPG
specifyimage[8]=”http://www.kayikcituning.ws.tc/9.JPG

var delay=3000 //3 seconds / 3 saniye bekleme

//Counter for array / syralamadaki ikinci resim
var count =0;

var cubeimage=new Array()
for (i=0;i<specifyimage.length;i++){
cubeimage[i]=new Image()
cubeimage[i].src=specifyimage[i]
}
function movecube(){
if (window.createPopup)
cube.filters[0].apply()
document.images.cube.src=cubeimage[count].src;
if (window.createPopup)
cube.filters[0].play()
count++;
if (count==cubeimage.length)
count=0;
setTimeout(“movecube()”,delay)
}
window.onload=new Function(“setTimeout(‘movecube()’,delay)”)
</script>
<img src=”http://www.kayikcituning.ws.tc/1.JPG” name=”cube”  border=0 style=”filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Stretch(stretchStyle=’PUSH’)” width=”99″ height=”103″ align=”left”>

Üyelik Formu

PHP Kodu:
<html>
<title>Üyelik Sayfası</title>
<body bgcolor=orange text=green>
<b>* ile işaretli alanların doldurulması mecburidir.Aksi taktirde üyeliğiniz reddedilir.</b>
<!–webbot BOT=”GeneratedScript” PREVIEW=” ” startspan –><script Language=”JavaScript” Type=”text/javascript”><!–
function FrontPage_Form1_Validator(theForm)
{

if (theForm.T1.value == “”)
{
alert(“Lütfen \”T1\” alanı için bir değer girin.”);
theForm.T1.focus();
return (false);
}

if (theForm.T1.value.length < 5)
{
alert(“Lütfen \”T1\” alanına en azından 5 karakter girin.”);
theForm.T1.focus();
return (false);
}

if (theForm.T1.value.length > 12)
{
alert(“Lütfen \”T1\” alanına en fazla 12 karakter girin.”);
theForm.T1.focus();
return (false);
}

if (theForm.T2.value == “”)
{
alert(“Lütfen \”T2\” alanı için bir değer girin.”);
theForm.T2.focus();
return (false);
}

if (theForm.T2.value.length < 5)
{
alert(“Lütfen \”T2\” alanına en azından 5 karakter girin.”);
theForm.T2.focus();
return (false);
}

if (theForm.T2.value.length > 12)
{
alert(“Lütfen \”T2\” alanına en fazla 12 karakter girin.”);
theForm.T2.focus();
return (false);
}

if (theForm.S1.value == “”)
{
alert(“Lütfen \”S1\” alanı için bir değer girin.”);
theForm.S1.focus();
return (false);
}

if (theForm.S1.value.length < 10)
{
alert(“Lütfen \”S1\” alanına en azından 10 karakter girin.”);
theForm.S1.focus();
return (false);
}

if (theForm.S1.value.length > 100)
{
alert(“Lütfen \”S1\” alanına en fazla 100 karakter girin.”);
theForm.S1.focus();
return (false);
}
return (true);
}
//–></script><!–webbot BOT=”GeneratedScript” endspan –><form name=”FrontPage_Form1″ method=”POST” action=”_derived/nortbots.htm” onSubmit=”location.href=’_derived/nortbots.htm’;return false;” webbot-onSubmit language=”JavaScript” webbot-action=”–WEBBOT-SELF–“>
<!–webbot bot=”Registration” s-service=”index.htm” s-username-fields=”Kullanıcı adı” s-password-fields=”Parola Parolanızı Tekrar Yazınız” u-file=”kayit.mdb” s-format=”HTML/BR” s-label-fields=”TRUE” b-reverse-chronology=”FALSE” s-builtin-fields startspan –><strong>[FrontPage Kaydetme Bileşeni]</strong><!–webbot bot=”Registration” endspan i-checksum=”58598″ –>*<td>Adınız</td>
<input type name=”ad” value”nick” size=”20″>
<hr>
<br>*<td>Soyadınız</td>
<input type name=”Soyad” size=”20″>
<hr>

<p>*Parolanınız
<!–webbot bot=”Validation” b-value-required=”TRUE” i-minimum-length=”5″ i-maximum-length=”12″ –><input type=”password” name=”T1″ size=”20″ value=”*****” maxlength=”12″>
Tekrar Parolanız
<!–webbot bot=”Validation” b-value-required=”TRUE” i-minimum-length=”5″ i-maximum-length=”12″ –><input type=”password” name=”T2″ size=”20″ value=”*****” maxlength=”12″> </p>

<p>Şifreniz en az 5 karakter,en çok 12 karakter olabilir.</p>

<hr>
<br>*<td>E-posta adresiniz</td>
<input type name=’mail’mail” size=”20″ value=”E-Postanız”><STRONG><SELECT><option>Bir mail serverı seçiniz</option><option>@hotmail.com</option><option>@gmail.com</option><option>@mynet.com</option><option>@yahoo.com</option>
</select><br><br>Eğer e-posta adresinizin serverları bunlardan biri değilse aşağıda görmüş olduğunuz alana e-posta adresinizi yazınız!<br>
<input type name=’mail’text” size=”20″ value=”E-Postanızın Adı”><b><font color=”black”>@</font></b><input type name=’server’text” size=”22″ value=”E-Postanızın Serverı”>.com
<hr>
<br>
*<td>Site hakkındaki yorumunuz!</td>
<select name=”yorum”><option>site için yorum seçiniz</option><option>Çok Beğendim</option><option>Beğendim</option><option>Kararsızım</option><option>Kötü</option><option>Çok Kötü</option></select>
<hr>
</strong><STRONG>
<hr>
Kendinizi Tanıtınız<p>
<!–webbot bot=”Validation” B-Value-Required=”TRUE” I-Minimum-Length=”10″ I-Maximum-Length=”100″ –><textarea rows=”10″ name=”S1″ cols=”20″>YAZINIZI BURAYA YAZINIZ!</textarea><br> </p>
<p><br>
<input type=”submit” value=”Formu Gönder” style=”font-family:verdana;color:blue;background-color:black;font-size:11px;”>
<input type=”Reset” value=”Formu Temizle” style=”font-family:verdana;color:blue;background-color:black;font-size:11px;”>
</p>
</form>
</strong>
</html>
Farenin etrafında dönen lastik kutular

PHP Kodu:
<div id=”dot0″ style=”position: absolute; visibility: hidden; height: 11; width: 11;”>
<img src=”bullet.gif” height=11 width=11>
</div>
<div id=”dot1″ style=”position: absolute; height: 11; width: 11;”>
<img src=”bullet.gif” height=11 width=11>
</div>
<div id=”dot2″ style=”position: absolute; height: 11; width: 11;”>
<img src=”bullet.gif” height=11 width=11>
</div>
<div id=”dot3″ style=”position: absolute; height: 11; width: 11;”>
<img src=”bullet.gif” height=11 width=11>
</div>
<div id=”dot4″ style=”position: absolute; height: 11; width: 11;”>
<img src=”bullet.gif” height=11 width=11>
</div>
<div id=”dot5″ style=”position: absolute; height: 11; width: 11;”>
<img src=”bullet.gif” height=11 width=11>
</div>
<div id=”dot6″ style=”position: absolute; height: 11; width: 11;”>
<img src=”bullet.gif” height=11 width=11>
</div>

<script LANGUAGE=”JavaScript”>
<!– hide code

var nDots = 7;

var Xpos = 0;
var Ypos = 0;

// fixed time step, no relation to real time
var DELTAT = .01;
// size of one spring in pixels
var SEGLEN = 10;
// spring constant, stiffness of springs
var SPRINGK = 10;
// all the physics is bogus, just picked stuff to
// make it look okay
var MASS = 1;
// Positive XGRAVITY pulls right, negative pulls left
// Positive YGRAVITY pulls down, negative up
var XGRAVITY = 0;
var YGRAVITY = 50;
// RESISTANCE determines a slowing force proportional to velocity
var RESISTANCE = 10;
// stopping criterea to prevent endless jittering
// doesn’t work when sitting on bottom since floor
// doesn’t push back so acceleration always as big
// as gravity
var STOPVEL = 0.1;
var STOPACC = 0.1;
var DOTSIZE = 11;
// BOUNCE is percent of velocity retained when
// bouncing off a wall
var BOUNCE = 0.75;

var isNetscape = navigator.appName==”Netscape”;

// always on for now, could be played with to
// let dots fall to botton, get thrown, etc.
var followmouse = true;

var dots = new Array();
init();

function init()
{
var i = 0;
for (i = 0; i < nDots; i++) {
dots = new dot(i);
}

if (!isNetscape) {
// I only know how to read the locations of the
// <LI> items in IE
//skip this for now
// setInitPositions(dots)
}

// set their positions
for (i = 0; i < nDots; i++) {
dots.obj.left = dots.X;
dots.obj.top = dots.Y;
}
if (isNetscape) {
// start right away since they are positioned
// at 0, 0
startanimate();
} else {
// let dots sit there for a few seconds
// since they’re hiding on the real bullets
setTimeout(“startanimate()”, 1000);
}
}

function dot(i)
{
this.X = Xpos;
this.Y = Ypos;
this.dx = 0;
this.dy = 0;
if (isNetscape) {
this.obj = eval(“document.dot” + i);
} else {
this.obj = eval(“dot” + i + “.style”);
}
}
function startanimate() {
setInterval(“animate()”, 20);
}
// This is to line up the bullets with actual LI tags on the page
// Had to add -DOTSIZE to X and 2*DOTSIZE to Y for IE 5, not sure why
// Still doesn’t work great
function setInitPositions(dots)
{
// initialize dot positions to be on top
// of the bullets in the <ul>
var startloc = document.all.tags(“LI”);
var i = 0;
for (i = 0; i < startloc.length && i < (nDots – 1); i++) {
dots[i+1].X = startloc.offsetLeft
startloc.offsetParent.offsetLeft – DOTSIZE;
dots[i+1].Y = startloc.offsetTop +
startloc.offsetParent.offsetTop + 2*DOTSIZE;
}
// put 0th dot above 1st (it is hidden)
dots[0].X = dots[1].X;
dots[0].Y = dots[1].Y – SEGLEN;
}

// just save mouse position for animate() to use
function MoveHandler(e)
{
Xpos = e.pageX;
Ypos = e.pageY;
return true;
}

// just save mouse position for animate() to use
function MoveHandlerIE() {
Xpos = window.event.x + document.body.scrollLeft;
Ypos = window.event.y + document.body.scrollTop;
}

if (isNetscape) {
document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
document.onMouseMove = MoveHandler;
} else {
document.onmousemove = MoveHandlerIE;
}
function vec(X, Y)
{
this.X = X;
this.Y = Y;
}

// adds force in X and Y to spring for dot on dot[j]
function springForce(i, j, spring)
{
var dx = (dots.X – dots[j].X);
var dy = (dots.Y – dots[j].Y);
var len = Math.sqrt(dx*dx + dy*dy);
if (len > SEGLEN) {
var springF = SPRINGK * (len – SEGLEN);
spring.X += (dx / len) * springF;
spring.Y += (dy / len) * springF;
}
}
function animate() {
// dots[0] follows the mouse,
// though no dot is drawn there
var start = 0;
if (followmouse) {
dots[0].X = Xpos;
dots[0].Y = Ypos;
start = 1;
}

for (i = start ; i < nDots; i++ ) {

var spring = new vec(0, 0);
if (i > 0) {
springForce(i-1, i, spring);
}
if (i < (nDots – 1)) {
springForce(i+1, i, spring);
}

// air resisitance/friction
var resist = new vec(-dots.dx * RESISTANCE,
-dots.dy * RESISTANCE);

// compute new accel, including gravity
var accel = new vec((spring.X + resist.X)/MASS + XGRAVITY,
(spring.Y + resist.Y)/ MASS + YGRAVITY);

// compute new velocity
dots.dx += (DELTAT * accel.X);
dots.dy += (DELTAT * accel.Y);

// stop dead so it doesn’t jitter when nearly still
if (Math.abs(dots.dx) < STOPVEL &&
Math.abs(dots.dy) < STOPVEL &&
Math.abs(accel.X) < STOPACC &&
Math.abs(accel.Y) < STOPACC) {
dots.dx = 0;
dots.dy = 0;
}

// move to new position
dots.X += dots.dx;
dots.Y += dots.dy;

// get size of window
var height, width;
if (isNetscape) {
height = window.innerHeight + window.pageYOffset;
width = window.innerWidth + window.pageXOffset;
} else {
height = document.body.clientHeight + document.body.scrollTop;
width = document.body.clientWidth + document.body.scrollLeft;
}

// bounce off 3 walls (leave ceiling open)
if (dots.Y >= height – DOTSIZE – 1) {
if (dots.dy > 0) {
dots.dy = BOUNCE * -dots.dy;
}
dots.Y = height – DOTSIZE – 1;
}
if (dots.X >= width – DOTSIZE) {
if (dots.dx > 0) {
dots.dx = BOUNCE * -dots.dx;
}
dots.X = width – DOTSIZE – 1;
}
if (dots.X < 0) {
if (dots.dx < 0) {
dots.dx = BOUNCE * -dots.dx;
}
dots.X = 0;
}

// move img to new position
dots.obj.left = dots.X;
dots.obj.top = dots.Y;
}
}

// end code hiding –>
</script>
Online üye sayisi

PHP Kodu:
<script src=”http://fastonlineusers.com/online.php?d=SİZİN SİTENİZ”></script>

Örnek:
<script src=”http://fastonlineusers.com/online.php?d=www.siteadi.com”></script>

Kodu sitenize eklediğinizde aktif ziyaretçi sayısını ekrana verir.

Sitende süper saat olsun

PHP Kodu:
<center>
<br /><br /><form action=”http://www.poqbum.com” method=”post” target=”_new”><embed allowscriptaccess=”never”pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” src=”http://www.poqbum.com/Files/FlashClock/myclockguts7na.swf” width=”428″ height=”240″ type=”application/x-shockwave-flash” quality=”high”></embed>
Sohbet odasi

PHP Kodu:
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=”Content Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>
<META http-equiv=Content-Type content=”text/html; charset=windows-1254″>
<META http-equiv=Content-Language content=tr>
<META content=”Microsoft FrontPage 5.0″ name=GENERATOR>
<TITLE>desing by faikemre</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<CENTER><font face=”Comic Sans MS”><a href=”http://orqun.com” style=”text-decoration: none”><font color=”#000000″>WWW.</font><font color=”#FF0000″>KARDELEN</font><font color=”#000000″>.GEN.TR</font></a>
Sohbet Odası</font><BR>
<APPLET code=esChat.class codeBase=http://irc.kardelen.gen.tr/ width=750 height=425
<applet archive=”http://irc.kardelen.gen.tr/esChat.jar” code=esChat.class
codeBase=”http://irc.kardelen.gen.tr/” width=750 height=450>
<param name=”CABBASE” value=”http://irc.kardelen.gen.tr/esChat.cab“>
<PARAM NAME=”NICK” VALUE=””><PARAM NAME=”nickname” VALUE=””>
<PARAM NAME=”password” VALUE=””>
<PARAM NAME=”Channel1″ VALUE=”#kardelen,#oyun,#istanbul,#radyo”>
<PARAM NAME=”Welcome” VALUE=”SOHBET Odalarina Hoş Geldiniz”>
<PARAM NAME=”port” VALUE=”7000″>
<PARAM NAME=”realname” VALUE=”http://www.kardelen.gen.tr“>
<PARAM NAME=”ident” VALUE=”KardelenWeb”>
<PARAM NAME=”performCommands” VALUE=”JOIN”>
<PARAM NAME=”Encoding” VALUE=”Cp1254″>
<PARAM NAME=”FontName” VALUE=”Tahoma”>
<PARAM NAME=”FontSize” VALUE=”12″>
<PARAM NAME=”list” VALUE=”Tahoma”>
<PARAM NAME=”Linkscroll” VALUE=”Tahoma”>
<PARAM NAME=”Sound1″ VALUE=”Huh:s1.au”>
<PARAM NAME=”Sound2″ VALUE=”Gul:s2.au”>
<PARAM NAME=”Sound3″ VALUE=”Anir:s15.au”>
<PARAM NAME=”Sound4″ VALUE=”Meele:s4.au”>
<PARAM NAME=”Sound5″ VALUE=”Kisne:s5.au”>
<PARAM NAME=”Sound6″ VALUE=”Gul Agla:s6.au”>
<PARAM NAME=”Sound7″ VALUE=”Ohyea:s7.au”>
<PARAM NAME=”Sound8″ VALUE=”I love you:s8.au”>
<PARAM NAME=”Sound9″ VALUE=”Esne:s9.au”>
<PARAM NAME=”Sound10″ VALUE=”Islik:s14.au”>
<PARAM NAME=”Sound11″ VALUE=”Esne2:s10.au”>
<PARAM NAME=”menuSound1″ VALUE=”pop.au”>
<PARAM NAME=”menuSound2″ VALUE=”empty.au”>
<PARAM NAME=”menuSound3″ VALUE=”water.au”>
<PARAM NAME=”menuSound4″ VALUE=”swing.au”>
<PARAM NAME=”menuSound5″ VALUE=”clank.au”>
<PARAM NAME=”menuSound6″ VALUE=”beep.au”>
<PARAM NAME=”menuSound7″ VALUE=”nomatch.au”>
<PARAM NAME=”menuSound8″ VALUE=”beeper.au”>
<PARAM NAME=”menuSound9″ VALUE=”doorbell.au”>
<PARAM NAME=”menuSound10″ VALUE=”trumpet.au”>
<PARAM NAME=”menuSound11″ VALUE=”zzziuu.au”>
<PARAM NAME=”menuSound12″ VALUE=”connection.au”>
<PARAM NAME=”Mesaj1″ VALUE=”selam:selam>

<p><h2>Internet Exploreriniz Java’yı Desteklemiyor.Lütfen <a href=”>
<PARAM NAME=”URL1″ VALUE=””><PARAM NAME=”KeySounds” VALUE=”Off”>
<PARAM NAME=”LinkName” VALUE=””><PARAM NAME=”LinkAddress” VALUE=”http://www.kardelen.gen.tr/forum”><PARAM NAME=”LanguageFile” VALUE=”Turkish.txt”>

<b>XPJAVA</b> programını yükleyerek
sorunu gideriniz.<p></p>     </APPLET><object id=”WMPlay0″ width=751 height=53 classid=”CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95″
codebase=”http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=5,1,52,701
standby=”Microsoft Windows Media Player bileşenleri yükleniyor…”
type=”application/x-oleobject”>
<param name=”FileName” value=”http://84.16.253.20:8197“>
<param name=”ShowControls” value=”-1″>
<param name=”AutoStart” value=”-1″>
<param name=”ShowDisplay” value=”0″>
<param name=”ShowStatusBar” value=”-1″>
<param name=”ShowGotoBar” value=”0″>
<param name=”AutoSize” value=”-1″>

<param name=”EnableContextMenu” value=”0″>
<param name=”AudioStream” value=”-1″>
<param name=”AnimationAtStart” value=”-1″>
<param name=”AllowScan” value=”-1″>
<param name=”AllowChangeDisplaySize” value=”-1″>
<param name=”AutoRewind” value=”0″>
<param name=”Balance” value=”0″>
<param name=”BaseURL” value>
<param name=”BufferingTime” value=”5″>
<param name=”CaptioningID” value>
<param name=”ClickToPlay” value=”-1″>
<param name=”CursorType” value=”0″>
<param name=”CurrentPosition” value=”-1″>
<param name=”CurrentMarker” value=”0″>
<param name=”DefaultFrame” value>
<param name=”DisplayBackColor” value=”0″>
<param name=”DisplayForeColor” value=”16777215″>
<param name=”DisplayMode” value=”0″>
<param name=”DisplaySize” value=”0″>
<param name=”Enabled” value=”-1″>
<param name=”EnablePositionControls” value=”-1″>
<param name=”EnableFullScreenControls” value=”0″>
<param name=”EnableTracker” value=”-1″>
<param name=”InvokeURLs” value=”-1″>
<param name=”Language” value=”-1″>
<param name=”Mute” value=”0″>
<param name=”PlayCount” value=”1″>
<param name=”PreviewMode” value=”0″>
<param name=”Rate” value=”1″>
<param name=”SAMILang” value>
<param name=”SAMIStyle” value>
<param name=”SAMIFileName” value>
<param name=”SelectionStart” value=”-1″>
<param name=”SelectionEnd” value=”-1″>
<param name=”SendOpenStateChangeEvents” value=”-1″>
<param name=”SendWarningEvents” value=”-1″>
<param name=”SendErrorEvents” value=”-1″>
<param name=”SendKeyboardEvents” value=”0″>
<param name=”SendMouseClickEvents” value=”0″>
<param name=”SendMouseMoveEvents” value=”0″>
<param name=”SendPlayStateChangeEvents” value=”-1″>
<param name=”ShowCaptioning” value=”0″>
<param name=”ShowAudioControls” value=”-1″>
<param name=”ShowPositionControls” value=”-1″>
<param name=”ShowTracker” value=”-1″>
<param name=”TransparentAtStart” value=”0″>
<param name=”VideoBorderWidth” value=”0″>
<param name=”VideoBorderColor” value=”0″>
<param name=”VideoBorder3D” value=”0″>
<param name=”Volume” value=”0″>
<param name=”WindowlessVideo” value=”0″>
<embed type=”application/x-mplayer2″ pluginspage=”http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/” filename=”http://84.16.242.245:6565/” src=”http://84.16.242.245:6565/listen.pls” autostart=”1″ showcontrols=”1″ showdisplay=”0″ showgotobar=”0″ enablecontextmenu=”false” showstatusbar=”1″ width=”300″ height=”265″></object>
<CENTER>
<pre><b><font size=”2″ face=”Arial, Helvetica, sans-serif”>Kullanıcı adı yazıp giriş yapın. Kullanıcı adınızı daha önceden kaydetmemişseniz, şifre alanını boş boş bırakın.</font></b></pre>
<pre><font size=”2″ face=”Arial, Helvetica, sans-serif”>Eğer Sohbet odalarını açamadıysanız Lütfen <A
href=”http://www.kardelen.gen.tr/msjavx86.exe”><B><font color=”#0099FF”>XPJAVA</font></B></A><font color=”#0099FF”> </font> programını yükleyiniz. </font></pre>
<pre><font size=”2″ face=”Arial, Helvetica, sans-serif”>
</font><font face=”Comic Sans MS”><a href=”http://www.kardelen.gen.tr” style=”text-decoration: none”><font color=”#000000″>www.kardelen.gen.tr</font></a></font>
</pre>
</pre>
</CENTER>
</CENTER></BODY></HTML>
<table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ style=”border-collapse: collapse” bordercolor=”#111111″ width=”69%” id=”AutoNumber1″>
<tr>
<td width=”100%”>
<p align=”center”>

Sitene müzik

PHP Kodu:
<p align=”center”><embed width=”300″ height=”63″ src=”MP3 UN ADRESİNİ YAZACAKSIN”.align=”middle”></p>
Sagdan sola akan resim

PHP Kodu:
<animation><marquee> <img src=”RESIMIN ADRESI” border=”0″> <img src=”RESIMIN ADRESI” border=”0″> <img src=”RESIMIN ADRESI” border=”0″> </marquee></animation>
En iyi konuk defteri

PHP Kodu:
<html>

<head>
<meta name=”GENERATOR” content=”Microsoft FrontPage 5.0″>
<meta name=”ProgId” content=”FrontPage.Editor.Document”>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>
<meta http-equiv=”Content-Language” content=”tr”>
<title>Yeni Sayfa 4</title>
</head>

<body>

<p>
<!–webbot bot=”PurpleText” preview=”Konuk Defteri – web sitenizi ziyaret eden konukların tepkilerini öğrenmek için bu sayfayı kullanın. Kullanıcıların gönderdiği tüm açıklamalar, varsayılan olarak, aşağıya eklenen farklı bir sayfaya (‘guestlog.htm’ sayfasına) yönlendirilir. Açıklamaları toplamak için farklı bir dosya kullanmak istiyorsanız, Form Özellikleri iletişim kutusunda seçili Dosya Adı’nı ve formun altındaki Ekle bileşeninin Sayfa URL’sindeki Dosya Adı’nı değiştirin.” –>
</p>
<hr>
<p>Web sitemiz hakkında ne düşündüğünüzü bilmek isteriz. Lütfen görüşlerinizi
ortak konuk defterine yazın; böylece düşüncelerinizi diğer ziyaretçilerle
paylaşabiliriz.</p>
<form method=”POST” action=”–WEBBOT-SELF–“>
<!–webbot bot=”SaveResults” u-file=”guestlog.htm” s-format=”HTML/DL” s-label-fields=”TRUE” s-builtin-fields=”Date Time REMOTE_USER” s-form-fields –>
<h2><strong>Açıklamalarınızı Ekleyin</strong></h2>
<p><textarea name=”Aciklamalar” rows=”8″ cols=”52″></textarea></p>
<p><a href=”url%20yi%20yazınız”><input type=”submit” value=”Açıklamaları Gönder”></a>
<a href=”url%20yi%20yazınız”>
<input type=”reset” value=”Açıklamaları Temizle”></a><br>
<br>
<em>Açıklamalarınızı gönderdikten sonra, kütüğe eklediklerinizi görmek için bu
sayfayı tarayıcınızla yeniden yüklemeniz gerekir.</em></p>
</form>
<!–webbot bot=”Include” tag=”BODY” u-include=”guestlog.htm” –><hr>
<h5>Yazar bilgileri buraya yerleştirilir.<br>
Telif Hakkı © 2001 [Kuruluşun Adı]. Tüm Hakları Saklıdır.<br>
Son düzeltme tarihi:
<!–webbot bot=”TimeStamp” s-type=”Edited” s-format=”%m/%d/%y %H:%M:%S %Z” –>.</h5>

</body>

</html>

24 Saat canli radyo

PHP Kodu:
<object id=”MediaPlayer” codeBase=”http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,7,1112” type=”application/x-oleobject” height=”50″ standby=”Loading Windows Media Player components…” width=”530″ classid=”CLSID:22D6f312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95″>
<param NAME=”filename” value=”http://sg01.votreradio.com/PLAYERS/player_280.wax“>
<param NAME=”autoStart” VALUE=”true”>
<param NAME=”TransparentAtStart” VALUE=”false”><param NAME=”AnimationatStart” VALUE=”false”>
<param NAME=”ShowStatusBar” VALUE=”true”>
<param NAME=”ShowControls” VALUE=”true”>
<param NAME=”autoSize” VALUE=”false”>
<param NAME=”displaySize” VALUE=”false”>
<param NAME=”ShowAudioControls” VALUE=”true”>
<param NAME=”ShowPositionControls” VALUE=”false”>
<param name=”Volume” value=”-1″>
<embed type=”application/x-mplayer2″ pluginspage=”http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/” src=”http://85.25.6.86:15000” width=”530″ height=”50″ transparentatstart=”0″ autostart=”1″ animationatstart=”0″ showcontrols=”true” showaudiocontrols=”1″ showpositioncontrols=”0″ autosize=”0″ showstatusbar=”1″ displaysize=”false”></object></td></tr>
Video izletme

PHP Kodu:
<embed name=”RAOCXplayer” src=”buraya Video  nun url Yazyyorsunuz” type=”application/x-mplayer2″ ShowStatusBar=”0″ AutoSize=”true” DisplaySize=”0″ AutoStart=”true”></embed>
Cok güzel site girişi

PHP Kodu:
<script>
// Modified by CoffeeCup Software

function initArray()
{
this.length = initArray.arguments.length
for (var i = 0; i < this.length; i++)
this[i+1] = initArray.arguments[i]
}

var hexChars = “0123456789ABCDEF”;

function Dec2Hex (Dec)
{
var a = Dec % 16;
var b = (Dec – a)/16;
hex = “” + hexChars.charAt(b) + hexChars.charAt(a);
return hex;
}

function bgChanger (begin, end, steps)
{
steps = steps -1 ;

redA = begin.charAt(0) + begin.charAt(1);
red_valA = parseInt(redA,’16’);
redB = end.charAt(0) + end.charAt(1);
red_valB = parseInt(redB,’16’);
red_int = ((red_valB – red_valA) / steps) * -1;
grnA = begin.charAt(2) + begin.charAt(3);
grn_valA = parseInt(grnA,’16’);
grnB = end.charAt(2) + end.charAt(3);
grn_valB = parseInt(grnB,’16’);
grn_int = ((grn_valB – grn_valA) / steps) * -1;
bluA = begin.charAt(4) + begin.charAt(5);
blu_valA = parseInt(bluA,’16’);
bluB = end.charAt(4) + end.charAt(5);
blu_valB = parseInt(bluB,’16’);
blu_int = ((blu_valB – blu_valA) / steps) * -1;

step = 2;
red = red_valA;
grn = grn_valA;
blu = blu_valA;

document.bgColor = begin;

while ( steps >= step )
{
red -= red_int;
red_round = Math.round(red);
red_hex = Dec2Hex(red);

grn -= grn_int;
grn_round = Math.round(grn);
grn_hex = Dec2Hex(grn);

blu -= blu_int;
blu_round = Math.round(blu);
blu_hex = Dec2Hex(blu);

document.bgColor = red_hex + grn_hex + blu_hex;

step++;
}
document.bgColor = end;
}

</script>
</head>
<body bgcolor=#000000 text=#FFFFFF link=”FF0000″ vlink=”8888FF”

alink=”FF00FF”>
<script>
<!–
// black to black (pause)
bgChanger(“000000″,”000000”,25);
// black to red
bgChanger(“000000″,”FF0000”,25);
// red to black
bgChanger(“FF0000″,”000000”,25);
// black to purple
bgChanger(“000000″,”AA00EE”,25);
// purple to black
bgChanger(“AA00EE”,”000000″,25);
// black to blue
bgChanger(“000000″,”0000FF”,25);
// blue to black
bgChanger(“0000FF”,”000000″,25);
// black to black (pause)
bgChanger(“000000″,”000000″,25);
// –>
</script>
</head>
<body>
<BODY BGCOLOR=000000 text=”#ffffff” link=”#0000ff”

vlink=”#c00c0″>

</script>
</head>
<body>
<h2>
<h2>
<p>
</p>
<h2 align=”center”>
<font color=”#FF0000″><font face=”Tahoma” size=”7″>Siteme Hoşgeldiniz</font></h2>
<h2 align=”center”>
<font face=”Tahoma” size=”7″>halil_kurt818@msn.com</font></h2>
<h2 align=”center”>
<font face=”Tahoma” size=”7″></font>www.kralhackteam.gen.ms</font></h2>
<p align=”left”>