Friday, February 22, 2019

Windows XP’de kullanılabilen klavye kısayollarının listesi

By , in PC Soru? Cevap? on . Tagged width: , , , ,

ÜSTKRKT=SHIFT


Genel Klavye Kısayolları
• CTRL+C (Kopyala)
• CTRL+X (Kes)
• CTRL+V (Yapıştır)
• CTRL+Z (Geri al)
• DELETE (Sil)
• ÜSTKRKT+DELETE (Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu’na göndermeden kalıcı olarak sil)
• Bir öğeyi sürüklerken CTRL (Seçili öğeyi kopyala)

• Bir öğeyi sürüklerken CTRL+ÜSTKRKT (Seçili öğe için bir kısayol oluştur)
• F2 tuşu (Seçili öğeyi yeniden adlandır)
• CTRL+SAĞ OK (Ekleme noktasını sonraki sözcüğün başına taşı)
• CTRL+SOL OK (Ekleme noktasını önceki sözcüğün başına taşı)
• CTRL+AŞAĞI OK (Ekleme noktasını sonraki paragrafın başına taşı)
• CTRL+YUKARI OK (Ekleme noktasını önceki paragrafın başına taşı)
• CTRL+ÜSTKRKT ile ok tuşlarından biri (Bir metin bloğunu vurgula)
• ÜSTKRKT ile ok tuşlarından biri (Bir pencerede veya masaüstünde birden fazla öğeyi seç veya belgede metni seç)
• CTRL+A (Tümünü seç)
• F3 tuşu (Dosya veya klasör ara)
• ALT+ENTER (Seçili öğenin özelliklerini görüntüle)
• ALT+F4 (Etkin öğeyi kapat veya etkin programdan çık)
• ALT+ENTER (Seçili nesnenin özelliklerini görüntüle)
• ALT+ARA ÇUBUĞU (Etkin pencerenin kısayol menüsünü aç)
• CTRL+F4 (Birden çok belgeyi aynı anda açmanıza olanak tanıyan programlarda, etkin belgeyi kapat)
• ALT+SEKME (Açık öğeler arasında geçiş yap)
• ALT+ESC (Öğeler arasında açıldıkları sırayla gezin)
• F6 tuşu (Bir pencerede veya masaüstünde ekran öğeleri arasında gezin)
• F4 tuşu (Bilgisayarım veya Windows Gezgini’nde Adres çubuğunu görüntüle)
• ÜSTKRKT+F10 (Seçili öğenin kısayol menüsünü görüntüle)
• ALT+ARA ÇUBUĞU (Etkin pencerenin Sistem menüsünü görüntüle)
• CTRL+ESC (Başlat menüsünü görüntüle)
• ALT+Menü adında altı çizili harf (Karşılık gelen menüyü görüntüle)
• Açık bir menüdeki bir komut adındaki altı çizili harf (Karşılık gelen komutu gerçekleştir)
• F10 tuşu (Etkin programda menü çubuğunu etkinleştir)
• SAĞ OK (Sağdaki sonraki menüyü aç veya bir alt menüyü aç)
• SOL OK (Soldaki sonraki menüyü aç veya bir alt menüyü kapat)
• F5 tuşu (Etkin pencereyi güncelleştir)
• GERİ (Bilgisayarım’da veya Windows Gezgini’nde bir üst seviyedeki klasörü görüntüle)
• ESC (Geçerli görevi iptal et)
• CD-ROM sürücüsüne CD-ROM taktığınızda ÜSTKRKT (CD-ROM’un otomatik olarak yürütülmesini önle)
• CTRL+ÜSTKRKT+ESC (Görev Yöneticisi’ni aç)

Üste
İletişim Kutusu Klavye Kısayolları
Genişletilmiş seçim listesi kutularında ÜSTKRKT+F8 tuşlarına basarsanız, genişletilmiş seçim modunu etkinleştirirsiniz. Bu modda, ok tuşunu kullanarak seçimi değiştirmeden işaretçiyi taşıyabilirsiniz. CTRL+ARA ÇUBUĞU veya ÜSTKRKT+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basarak seçimi ayarlayabilirsiniz. Genişletilmiş seçim modunu iptal etmek için ÜSTKRKT+F8 tuşlarına yeniden basın. Genişletilmiş seçim modu, odak başka bir denetime geçtiğinde iptal edilir.
• CTRL+SEKME (Sekmeler arasında ileriye doğru git)
• CTRL+ÜSTKRKT+SEKME (Sekmeler arasında geriye doğru git)
• SEKME (Seçenekler arasında ileriye doğru git)
• ÜSTKRKT+SEKME (Seçenekler arasında geriye doğru git)
• ALT+Altı Çizili harf (İlgili komutu gerçekleştir veya ilgili seçeneği seç)
• ENTER (Etkin seçeneğin veya düğmenin komutunu gerçekleştir)
• ARA ÇUBUĞU (Etkin seçenek bir onay kutusuysa, onay kutusunu seç veya temizle)
• Ok tuşları (Etkin seçenek bir seçenek düğmeleri grubuysa, bir düğme seç)
• F1 tuşu (Yardım’ı görüntüle)
• F4 tuşu (Etkin listedeki öğeleri görüntüle)
• GERİ (Farklı Kaydet veya Aç iletişim kutusunda bir klasör seçiliyse, bir üst düzeydeki klasörü aç)

Üste
Microsoft Natural Keyboard Kısayolları
• Windows Logo tuşu (Başlat menüsünü göster veya gizle)
• Windows Logo tuşu+BREAK (Sistem Özellikleri iletişim kutusunu görüntüle)
• Windows Logo tuşu+D (Masaüstünü göster)
• Windows Logo tuşu+M (Tüm pencereleri küçült)
• Windows Logo tuşu+ÜSTKRKT+M (Küçültülmüş pencereleri önceki boyuta getir)
• Windows Logo tuşu+E (Bilgisayarım’ı aç)
• Windows Logo tuşu+F (Bir dosya veya klasör ara)
• CTRL+Windows Logo tuşu+F (Bilgisayar ara)
• Windows Logo tuşu+F1 (Windows Yardımı’nı görüntüle)
• Windows Logo tuşu+ L (Klavyeyi kilitle)
• Windows Logo tuşu+R (Çalıştır iletişim kutusunu aç)
• Windows Logo tuşu+U (Hizmet Programı Yöneticisi’ni aç)

Üste
Erişilebilirlik Klavye Kısayolları
• Sekiz saniye süreyle Sağ ÜSTKRKT (Filtre Tuşlarını aç veya kapat)
• Sol ALT+Sol ÜSTKRKT+PRINT SCREEN (Yüksek Karşıtlık’ı aç veya kapat)
• Sol ALT+sol ÜSTKRKT+NUM LOCK (Fare Tuşları’nı aç veya kapat)
• Beş kez ÜSTKRKT (Yapışkan Tuşlar’ı aç veya kapat)
• Beş saniye süreyle NUM LOCK (Geçiş Tuşları’nı aç veya kapat)
• Windows Logo tuşu+U (Hizmet Programı Yöneticisi’ni aç)

Üste
Windows Gezgini Klavye Kısayolları
• END (Etkin pencerenin en altını göster)
• HOME (Etkin pencerenin en üstünü göster)
• NUM LOCK+Yıldız İşareti (*) (Seçili klasörün altındaki tüm alt klasörleri göster)
• NUM LOCK+Artı işareti (+) (Seçili klasörün içeriğini göster)
• NUM LOCK+Eksi işareti (-) (Seçili klasörü daralt)
• SOL OK (Geçerli seçimi genişletilmişse daralt ya da üst klasörü seç)
• SAĞ OK (Geçerli seçimi daraltılmışsa görüntüle ya da ilk alt klasörü seç)

Üste
Karakter Eşlem için Klavye Kısayolları
Karakter tablosunda bir karakteri çift tıklatırsanız, tablo üzerinde klavye kısayollarını kullanarak hareket edebilirsiniz:
• SAĞ OK (Sağa veya sonraki satırın başına git)
• SOL OK (Sola veya önceki satırın sonuna git)
• YUKARI OK (Bir satır yukarı git)
• AŞAĞI OK (Bir satır aşağı git)
• PAGE UP (Bir defada bir ekran yukarı git)
• PAGE DOWN (Bir defada bir ekran aşağı git)
• HOME (Satırın başına git)
• END (Satırın sonuna git)
• CTRL+HOME (İlk karaktere git)
• CTRL+END (Son karaktere git)
• ARA ÇUBUĞU (Bir karakter seçildiğinde Büyütülmüş ve Normal modlar arasında geçiş yap)

Üste
Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) Ana Pencere Klavye Kısayolları
• CTRL+O (Kaydedilmiş bir konsolu aç)
• CTRL+N (Yeni bir konsol aç)
• CTRL+S (Açık konsolu kaydet)
• CTRL+M (Bir konsol öğesi ekle veya kaldır)
• CTRL+W (Yeni bir pencere aç)
• F5 tuşu (Tüm konsol pencerelerinin içeriğini güncelleştir)
• ALT+ARA ÇUBUĞU (MMC penceresi menüsünü görüntüle)
• ALT+F4 (Konsolu kapat)
• ALT+A (Eylem menüsünü görüntüle)
• ALT+V (Görünüm menüsünü görüntüle)
• ALT+F (Dosya menüsünü görüntüle)
• ALT+O (Sık Kullanılanlar menüsünü görüntüle)

Üste
MMC Konsol Penceresi Klavye Kısayolları
• CTRL+P (Geçerli sayfayı veya etkin bölmeyi yazdır)
• ALT+Eksi işareti (-) (Etkin konsol penceresi için pencere menüsünü görüntüle)
• ÜSTKRKT+F10 (Seçili öğe için Eylem kısayol menüsünü görüntüle)
• F1 tuşu (Seçili öğe için varsa Yardım konusunu aç)
• F5 tuşu (Tüm konsol pencerelerinin içeriğini güncelleştir)
• CTRL+F10 (Etkin konsol penceresinin ekranı kaplamasını sağla)
• CTRL+F5 (Etkin konsol penceresini geri yükle)
• ALT+ENTER (Seçili öğe için varsa, Özellikler iletişim kutusunu aç)
• F2 tuşu (Seçili öğeyi yeniden adlandır)
• CTRL+F4 (Etkin konsol penceresini kapat. Bir konsolun tek bir konsol penceresi varsa, bu kısayol konsolu kapatır)

Üste
Uzak Masaüstü Bağlantısı Gezintisi
• CTRL+ALT+END (Microsoft Windows NT Güvenlik iletişim kutusunu aç)
• ALT+PAGE UP (Programlar arasında soldan sağa geçiş yap)
• ALT+PAGE DOWN (Programlar arasında sağdan sola geçiş yap)
• ALT+INSERT (Programlar arasında en son kullanılma sırasına göre gezin)
• ALT+HOME (Başlat menüsünü görüntüle)
• CTRL+ALT+BREAK (İstemci bilgisayarında pencere ve tam ekran arasında geçiş yap)
• ALT+DELETE (Windows menüsünü görüntüle)
• CTRL+ALT+Eksi işareti (-) (Etkin istemci penceresinin tamamının anlık görüntüsünü Terminal Server panosuna yerleştir ve yerel bilgisayarda ALT+PRINT SCREEN tuşlarına basılmasıyla aynı işlevi sağla.)
• CTRL+ALT+Artı işareti (+) (Etkin pencerenin anlık görüntüsünü Terminal Server panosunda istemciye yerleştir ve yerel bilgisayarda PRINT SCREEN tuşuna basılmasıyla aynı işlevi sağla.)

Üste
Microsoft Internet Explorer Gezintisi
• CTRL+B (Sık Kullanılanları Düzenle iletişim kutusunu aç)
• CTRL+E (Arama çubuğunu aç)
• CTRL+F (Bul yardımcı programını başlat)
• CTRL+H (Geçmiş çubuğunu aç)
• CTRL+I (Sık Kullanılanlar çubuğunu aç)
• CTRL+L (Aç iletişim kutusunu aç)
• CTRL+N (Aynı Web adresiyle tarayıcının başka bir örneğini başlat)
• CTRL+O (Aç iletişim kutusunu aç, CTRL+L kısayoluyla aynı)
• CTRL+P (Yazdır iletişim kutusunu aç)
• CTRL+R (Geçerli Web sayfasını güncelleştir)
• CTRL+W (Geçerli pencereyi kapat)