Wednesday, February 26, 2020

Temel Alman Fransiz (: yenidur :)

By , in Fikralar on . Tagged width: , , , , , ,

Temel, Alman ve Fransız bir adada yamyamların eline düşer, elleri kütüklere arkadan bağlanış vaziyette idamlarını beklerken yamyamların reisi şöyle der:  “hepinizin derisini yüzüp bizim için hayati önem taşıyan kanoların yapımında kullanacağız ama adetlerimize göre, son arzunuz  her ne olursa olsun yerine getirilecektir”

Alman gerçekleştirilmesi imkânsız bir şey isterse ölümden yırtacağını düşünür ve buz gibi bira ile yanında kızarmış patates ister. reisin talimatıyla patatesler kızartılır, batık bir alman denizaltısından  edinilen bira da almana ikram edilince Alman  şaşırır, son ziyafetinden  sonra herkesin gözü önünde derisi yüzülür ve derisinden kano yapar yamyamlar.

Fransız da en az 50 yıllık Fransız şarabı
istediğini söyler, reis 2
adamını adanın arkasında 60 yıl önce karaya
oturmuş olan Fransız ticaret
gemisine gönderir ve mahzeninden getirtilen
şarabı Fransız içtikten sonra
onun da derisini yüzüp kano yaparlar.

Sıra kendisine gelince, yamyamların her şeyi
tedarik edebildiğini fark eden
Temel, son arzusu sorulduğunda: “ver bakayım baa
bi sigara bi da yak oni” der ve
sigaradan iki nefes çektirdikten sonra sigarayı
kendi vücudunun değişik
yerlerine bastırıp üzerinde söndürür ve şöyle
der: “alun size kano, siçtum kanonuza”