Tuesday, January 28, 2020

Türkiye’nin alanlarında en başarılı sayılan doktorlarını, yine aynı uzmanlığa sahip doktorlar seçti.

http://www.maranki.nl

Türkiye’nin alanlarında en başarılı sayılan doktorlarını, yine aynı uzmanlığa sahip doktorlar seçti. Ankete 20 ilden 467 hekim katıldı. Toplam 32 branşın en iyi isimlerini oylayan uzmanlar, hizmetleriyle öne çıkmış beş hastaneyi de belirledi

Toplum hekimliği
Organize edilmiş toplum çalışmaları sonucunda çevre sağlığı koşullarını düzelterek bireylere sağlık bilgisi veren, bulaşıcı hastalıkları önleyerek hastalıkların erken tanı ve koruyucu tedavisini sağlayan, sağlık örgütleri kurarak toplumsal çalışmaları her bireyin sağlığını sürdürecek bir yaşam düzeyini sağlayacak biçimde geliştiren, hastalıklardan korunmayı, yaşamın uzatılmasını, beden ve ruh sağlığı ile çalışma gücünün artırılmasını sağlayan bir bilim dalıdır. Bu dalın yan dalları ise, epidemiyoloji, iş ve meslek hastalıkları, okul hekimliği, çevre sağlığı, üreme
sağlığı ve aile planlaması.
http://ufoss.com

· En iyi beş doktor
Toplum hekimliği alanında anket çalışmamıza katılan toplam 6 doktorun oylarıyla seçtiği en iyi beş doktor şöyle: Prof. Dr. Necati Dedeoğlu, Prof. Dr. Ayşe Akın, Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu, Prof. Dr. Nazmi Bilir,
Prof. Dr. Ahmet Saltık…

· En iyi beş hastane
Bu alanda çalışan doktorların seçtiği en iyi beş hastane ise şöyle: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0312) 305 15 20, DEÜ Tıp Fakültesi Tel: (0232) 259 59 59, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0242) 227 43 43, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tel: (0224) 442 84 00, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tel: (0216) 327 10 10.

http://semaplaza.com/nilufer/Alanlarindaki%2Ben%2Biyi%2BTIP%2BUzmanlari/